Brannteknisk rådgivning

Brakon AS tilbyr komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra  planlegging og design til prosjektledelse, kontroll og oppfølging.

Våre tjenester innen brannteknisk rådgivning omfatter:

Brannsikkerhetsstrategi / brannkonsept i forbindelse med byggeprosjekter

Befaring
Beskrivelse av branntekniske løsninger, ved nybygg, rehabilitering, ombygging eller omregulering, i forhold til krav i lover og forskrifter.
Brannfaglige vurderinger av tiltak, i forhold til krav i lover og forskrifter.
Beskrivelse av preaksepterte løsninger, eller løsninger basert på analyse. Som analyseverktøy benyttes alt fra enkle beregninger og komparative analyser, til avanserte dataprogrammer.

Brannteknisk statusrapport for eksisterende bygg

Befaring
Detaljert dokumentasjon av brannteknisk status, i forhold til krav i lover og forskrifter.
Forslag og prioritering av nødvendige tiltak for å tilfredsstille lover og forskrifter.
Risikoanalyse med handlingsplan.

Branndokumentasjon og tegninger både for eksisterende bygg og i forbindelse med byggeprosjekter

Utarbeidelse av branndokumentasjon / branntegninger, i forhold til krav i lover og forskrifter.
Utarbeidelse av evakueringsplan / rømningsplan / beredskapsplan, i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Det er et mål at løsningene vi anbefaler skal være kostnadseffektive, men ikke gå på bekostning av funksjonalitet og/eller arkitektonisk utforming. Våre tjenester kan leveres enkeltvis eller sammen med andre tjenester.
Oslo
Brakon AS
Karoline Kristiansens vei 2
0661 Oslo
Brevik
Brakon AS
Strømstangveien 19
N-3950 Brevik
Postadresse
Brakon AS
Karoline Kristiansens vei 2
0661 Oslo
© 2022 Brakon AS  
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
crossmenuarrow-uparrow-right