Kontroll og vedlikehold

Vi gjennomfører komplette årskontroller av branntekniske anlegg og slokkemidler.
Brannalarm-vegg Nokas

Årskontroll brannalarm

Brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte varsle brann umiddelbart for å redde personer og materielle verdier. Brannalarmen skal varsle lokal beredskapsstyrke og ha alarmoverføring til egnet mottak, som anvist i veiledningen til teknisk forskrift.

For å sikre at brannalarmanlegget fungerer som forutsatt til enhver tid, er det krav til månedlig egenkontroll og årlig kontroll utført av kvalifisert personell i henhold til gjeldende regelverk.
Årskontroll slokkeutstyr

Årskontroll slokkelys

Manuelt slokkeutstyr består av håndslokkere og brannslanger. De har til hensikt å kunne slokke en brann i en tidlig fase. Håndslokkere kan inneholde vann, skum, pulver, co2, wetchemical eller spesialslokkemidler.

En risikoanalyse avgjør hvilket slokkemiddel som er mest hensiktsmessig i det aktuelle området. For å sikre at slokkeutstyret fungerer som forutsatt til enhver tid er det krav til månedlig egenkontroll og årlig kontroll utført av kvalifisert personell.
Årskontroll nødlys

Årskontroll nødlys

Et nødlysanlegg har til hensikt å effektivisere rømning, hindre panikktendenser og fjerne usikkerhet ved rømning.

Det skal alltid være merket til et sikkert sted. For å sikre at nødlysanlegget fungerer som forutsatt til enhver tid, er det krav til daglig/månedlig egenkontroll og årlig kontroll utført av kvalifisert personell.
Oslo
Brakon AS
Valle Wood
Innspurten 13 A, 4 etg.
N-0663 Oslo
Brevik
Brakon AS
Strømstangveien 19
N-3950 Brevik
Postadresse
Brakon AS
Innspurten 13 A
0663 Oslo
© 2022 Brakon AS  
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
crossmenuarrow-uparrow-right