Brannvernledelse

Brakon AS har etablerte systemer og kompetanse for å i vareta rollen som eiers forlengede arm på etthvert brannobjekt. Vi kan ta hånd om alle krav i henhold til Forskrift om Brannforebygging for deres bygg/eiendom. Tjenesten kan tilpasses deres organisasjon med kontrollsystemer og instrukser for alt som må gjennomføres. Mye av dette kan gjennomføres av stedlig personell (vaktmester, vekter, tilsynsvakt e.l.) eller hele tjenesten kan ivaretas av vårt personell. Forskrift om Brannforebygging stiller mange krav til eiere av bygg, nedenfor er noen av de beskrevet med hva vi kan bistå dere med.

La oss ta 
hånd om alt!

Komplett/tilpasset oppfølging av rutiner, internkontroll, kontroll og vedlikehold av tekniske sikkerhetsinnretninger for eier og bruker av bygget i henhold til krav i regelverket
Rapportering og dokumentasjon

Brakon AS har etablerte systemer og kompetanse for å i vareta rollen som eiers forlengede arm på ethvert brannobjekt. Vi kan ta hånd om alle krav i henhold til Forskrift om Brannforebygging for deres bygg/eiendom. Tjenesten kan tilpasses deres organisasjon med kontrollsystemer og instrukser for alt som må gjennomføres. Mye av dette kan gjennomføres av stedlig personell (vaktmester, vekter, tilsynsvakt e.l.) eller hele tjenesten kan ivaretas av vårt personell. Forskrift om Brannforebygging stiller mange krav til eiere av bygg, nedenfor er noen av de beskrevet med hva vi kan bistå med.

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

Vi ivaretar eiers plikt til å informere om bruk og virkemåte av bygget til sine leietakere, dette gjøres i forbindelse med fa ste leietakermøter som vi innkaller til og gjennomfører. For å få full kunnskap om bygget er det viktig at det foreligger brannte gni nger, oversikt over alle tekniske installasjoner, eventuelle brannkonsept samt at man kjenner til kravene for bruken av byggene.

§ 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller beg ren se konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Vi etablerer kontrollrutiner og e tte rser at dette blir gjennomført. Vi kan være behjelpelig med etablering av alle nødvendige serviceavtaler for de branntekniske tiltake ne og følge opp disse slik at de blir dokumentert og gjennomført.

§ 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid

Vi hjelper dere som eiere til å fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Vi lager rutin er som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. Vi lager rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge man gler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage eller begrense brann. Vi lager rutiner for å avdekke, rette opp og f ore bygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet hos eier og brukere.

§ 10 Eierens dokumentasjon

En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 4 til 9 er oppfylt. Vi skreddersyr vårt system for at deres krav til dokumentasjon skal være tilfredsstillende. Vi kontrollerer og reviderer fortløpende det som samles inn. Vi kan følge opp at målsetninger blir fulgt og at det kontinuerl ige sikkerhetsarbeidet er gjenstand for forbedringer og besparelser.

Brannvernledelse er et fag som krever kompetanse. Våre ansatte har lang erfaring og vi har gode rutiner for å iverksette forbedringer etter kontroller og tilsyn. Vi anbefaler at denne tjenesten sees i sammenheng med overordnet systembruk i form av elektronisk branndokumentasjon eller andre FDV systemer som er tilrettelagt for brann/internkontroll.

Kompleksitet og størrelse av byggverk samt en god risikovurdering vil være avgjørende for hvilket omfang tjenesten vil måtte inneholde. Vi bistår selvsagt med gjennomføring av risikovurderinger basert på denne og andre relevante forskrifters krav.
Oslo
Brakon AS
Karoline Kristiansens vei 2
0661 Oslo
Brevik
Brakon AS
Strømstangveien 19
N-3950 Brevik
Postadresse
Brakon AS
Karoline Kristiansens vei 2
0661 Oslo
© 2022 Brakon AS  
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
crossmenuarrow-uparrow-rightcheckmark-circle